vozara
13 بهمن 1401 - 13:04

حذف تصاویر ملکه و شاهان انگلیس از اسکناسهای استرالیا

منابع استرالیایی امروز پنجشنبه از تصمیم جدیدی درباره پول خود خبر دادند که گواهی بر تلاش این کشور برای رهایی از یوغ بریتانیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، بانک مرکزی استرالیا، امروزپنجشنبه اعلام کرد: در راستای احترام به فرهنگ بومیان، تصاویر پادشاهان انگلیس از اسکناس‌های پنج دلاری حذف خواهد شد.

تصمیم عدم چاپ تصویر پادشاه چارلز سوم بر روی اسکناس پنج دلاری به این معنا است که اسکناس‌های استرالیا به تدریج تصویر هیچیک از پادشاهان انگلیسی را نخواهد داشت.

از سوی دیگر فرانس ۲۴ هم گزارش داد: بانک مرکزی استرالیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که تصویر ملکه الیزابت دوم روی اسکناس ۵ دلاری را با طرحی جدید برای انعکاس و احترام به تاریخ فرهنگ بومی خود جایگزین خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که طرف دیگر همچنان پارلمان استرالیا را نشان خواهد داد.

مرگ ملکه الیزابت در سال گذشته بحث‌هایی را در استرالیا در مورد آینده این کشور به عنوان یک سلطنت مشروطه برانگیخته است. رای دهندگان در همه پرسی سال ۱۹۹۹ به سختی پادشاه بریتانیا را به عنوان رئیس دولت خود حفظ کردند.

این تصمیم همچنین در حالی اتخاذ می‌شود که دولت چپ میانه کارگر استرالیا برای برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی، به رسمیت شناختن بومیان در سند و نیاز به مشورت با آنها در مورد تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، فشار می‌آورد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1014817